تبلیغات هوشمند کدهای هوشمند بسته های هوشمند کاربری هوشمند

کاربری هوشمند

از آنجا که ارائه بهترین خدمات به کلیه مردم یکی از خط مشی های دستان هوشمند میباشد،سرویس های پرسش و پاسخ و اطلاع رسانی به صورت رایگان در خدمت هموطنان خواهد بود. اما در راستای فرهنگ سازی استفاده مناسب و هدفمند از پیامک و سرویس های دستان ، پس از انجام تحقیقات ، تیم برنامه ریزی دستان به بهترین مدل برای اعمال محدودیت های کارآمد رسید.

برای آن دسته از دوستانی که درخواست کاربری بیشتری از دستان هوشمند دارند ، تدابیری اندیشیده شده تا علاوه بر کاهش مدت انتظار ، محدودیت پاسخ دهی نیز برای آنان اعمال نشود .